Lär dig bemöta antidemokratiska uttryck i klassrummet

Det kan vara en utmaning att bemöta pålästa elever som tagit intryck av extremistisk propaganda och alternativa fakta. Välkommen till en fortbildning om hur du kan bemöta antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och liknande.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller Svåra frågor i klassrummet?

Allt fler lärare berättar om nya utmaningar i undervisningen när ofta pålästa elever tagit intryck av extremistisk propaganda och "alternativa fakta". Dessa elever misstror ibland det som skolan lär ut om bland annat demokrati och mänskliga rättigheter.

Vissa föreställningar är oskyldiga, men andra bottnar i främlingsfientlighet, intolerans och rasism. För att stötta lärare i skolornas viktiga demokratifrämjande arbete har Forum för levande historia tagit fram material och en digital utbildning Svåra frågor i klassrummet – Hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas.

Föreläsare

Daniel Poohl är vd och ansvarig utgivare för tidskriften Expo samt författare till flera böcker om svensk högerextremism. Han utbildar främst organisationer och företag i hur de kan förstå och motverka rasistiska organisationer och idéer.

Malin Matsson Flennegård är gymnasielärare i svenska och religion samt föreläsare, läromedelsförfattare och pedagog inom Toleransprojektet. Hon har mångårig erfarenhet av demokrati- och värdegrundsarbete i skolan och av att genomföra exkursionsresor med elever till Förintelsens minnesplatser i Polen.

Vem kan delta?

Du som är lärare på högstadiet och gymnasiet som undervisar i exempelvis historia, SO, MR-frågor, samhällskunskap eller svenska.

Så anmäler du dig

  1. Anmälan gör du på Levande historias webbplats.
  2. Sista anmälningsdag är den 19 oktober.

Program och lärarhandledning

Lärarhandledning

Forum för levande historia har även tagit fram en lärarhandledning för att skolpersonal, som syftar till att ge dem stöd i det viktiga arbetet med att främja och försvara mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Handledningen består av olika avsnitt som vart och ett är till för att ge stöd i hur man kan bemöta antidemokratiska uttryck.

Du hittar lärarhandledningen på Forum för levande historias webbplats.

Program

12.30–12.55 - Test av teknik och välkomnande till fortbildningsdagen. Stefan Andersson och Mia Taikon, Forum för levande historia. Susanne Tidestrand, Stockholms stad utbildningsförvaltning.

13.00–14.00 - Föreläsning: Mytens makt - så kan konspirationsteorier öppna dörren för hat och extremism. Daniel Poohl, vd och ansvarig utgivare för tidskriften Expo.

14.00–14.15 - Paus

14.15–15.05 - Föreläsning/workshop: ”Kunskap, tolerans och elevers livsvärldar - ett klassrum som utmanar och vägleder”. Malin Matsson Flennegård, gymnasielärare.

15.05–15.15 - Paus

15.15–15.40 - Reflektion och erfarenhetsutbyte. Smågruppsdiskussioner utifrån dessa frågor:
Vilka ”svåra frågor” har du erfarenhet av från din roll som lärare?
Hur hanterade du det utifrån:
Fakta, kunskaper och lärande?
Tolerans, respekt och arbetsmiljö för lärare och elever?
Vad känner du att skolan behöver bli bättre på inom dessa områden?

15.40–16.00 - Återkoppling på smågruppsdiskussioner. Avslutande ord från arrangörerna

Har du frågor?

Susanne Tidestrand Samordnare för våldsprevention och våldsbejakande extremism Grundskoleavdelningen Telefon: Telefon 0761232343 E-post: E-post susanne.tidestrand@edu.stockholm.se