Lär dig använda läs- och skrivstödsverktyg i Claro Valfrihet

I fem webbinar med olika fokus får du lära dig hur du kommer igång med och kan använda olika läs- och skrivstödsverktyg med dina elever.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller Webbinar Claro Valfrihet?

ClaroRead Windows - yngre

4 november 15.00 - 16.00

För dig som arbetar med yngre elever. Fokus kommer att läggas på hur du enkelt får igång uppläsning av andras texter, egna texter och använder ljudande tangentbord.

 

ClaroRead Windows - äldre

9 november 15.30 - 16.30

För dig som arbetar med äldre elever. Fokus kommer att läggas på hur du får olika texttyper upplästa, Word, webb och olika PDF:er via OCR samt hur du skapar ljudfiler, ställer in ordprediktionslistor med mera.

 

Studieverktyget ClaroIdeas

10 november 15.00 - 16.00

De inkluderade studieverktygen för Windows presenteras. Fokus kommer att läggas på en genomgång av mindmapp-programmet ClaroIdeas. Visningen är i första hand för dig som arbetar med äldre elever men vissa delar är också till stor nytta för yngre elever.

 

Claro på iPad

18 november 15.00 - 16.00

Genomgång av iOS-apparna som är inkluderade i Claro Valfrihet. Fokus kommer att läggas på ClaroSpeak och ClaroScanPen. Visningen passar pedagoger i alla årskurser där eleverna till största del använder iPad som digitalt verktyg.

 

ClaroRead Chrome/Edge

3 december 15.00 - 16.00

Fokus på tilläggen ClaroRead Chrome /Edge för dig som har elever som arbetar i Chromebook eller i webbtjänster som Word Online.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i grundskolan, gymnasieskolan och AMF i Stockholms stad.

Så anmäler du dig

Har du frågor?

Anne Gustavsson Digitala Lärresurser US-avdelningen E-post: E-post anne.gustavsson@edu.stockholm.se