Två kvinnor tecknar med händerna, foto

Kommunicera med TAKK

Lär dig använda TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i olika situationer anpassat efter en skolbiblioteksmiljö.

Vad innehåller kursen?

TAKK eller tecken som stöd innebär att man använder tecken som alternativ och kompletterande stöd i sin kommunikation. De som har ett behov av TAKK är hörande personer med nedsatt tal- eller kommunikationsförmåga.

Under kursen lär du dig att använda tecken i olika situationer anpassat efter en skolbiblioteksmiljö.

Kursen passar dig som är nybörjare men även dig som kan några enstaka tecken.

Kursen genomförs på plats på Medioteket. Den kan dock behöva ske på distans via Teams med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Vem kan delta?

Skolbibliotekspersonal och annan pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Magdalena Bjarnehall Medioteket E-post: E-post magdalena.2.bjarnehall@edu.stockholm.se