En datorskärm som visar programmeringskod och händer på ett tagngentbord.

Kom igång med textprogrammering

Lär dig använda det textbaserade programmeringsspråket Python.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Python är ett textbaserat programmeringsspråk som är relativt enkelt att börja med och går att använda till mycket. Det passar väldigt bra till att göra enkla program för att lösa eller simulera matematiska problem. I denna kurs får du en introduktion till hur du kan använda Python i din undervisning. Du får också tips på hur du kommer igång och får skapa dina första program.

Labb på Roboteket

Den här kursen arrangeras av Roboteket. Till Roboteket är du som lärare och pedagog i staden välkommen att komma och experimentera, testa, klämma och känna. Här tar du del av material, tankar och idéer kring hur du kan arbeta med programmering och digitala verktyg i undervisningen och i fritidsverksamheten.

Lär dig om programmering med stöd av Roboteket

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Mer om programmering i skolan

På utbildningsplattformen finns fler kurser inom programmering och material att ladda ner.

Mer om programmering i skolan, utbildningsplattformen

Har du frågor?

Linda Spolén Medioteket E-post: E-post linda.spolen@edu.stockholm.se