Microsoft 365, logotype

Kollegialt samarbete i Teams

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med de pedagogiska verktygen som finns i skolplattformen? Den här kursen fokuserar på det kollegiala samarbetet i Teams.

Microsoft 365, logotype

Vad innehåller kursen?

Vi visar exempel och diskuterar det kollegiala arbetet i Teams samt undersöker olika delar som stödjer samarbetet.

  • Gemensam digital anteckningsbok
  • Struktur i ett arbetslagsteam
  • Hur ni kan arbeta med chatten och kalendern

Några av kurstillfällena genomförs på plats på Medioteket. De kan dock behöva ske på distans via Teams med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal årskurs 1–9 samt gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Mer stöd i att använda Microsoft Office 365

På utbildningsplattformen finns mer att upptäcka som du kan ha användning för i din undervisning. Till exempel tips, dokument och filmer.

Mer stöd i att använda Microsoft Office 365, utbildningsplattformen

Har du frågor?

Chrissie Jornert Medioteket E-post: E-post chrissie.jornert@edu.stockholm.se