Introduktion till Claro valfrihet och Oribis rättstavningsprogram

Här får du se funktionerna i Claros läs- och skrivverktyg och Oribis rättstavnings- och språkstöd.

Vad innehåller kursen?

Under visningen får du lära dig om läs- och skrivverktyg som är användbara på dator och Ipad. Licensen Claro Valfrihet omfattar talsyntesprogram, appar med skanningsfunktion och funktioner såsom tankekarts- och källhanteringsprogram. Denna eftermiddag fokuserar Svensk talteknologi främst på talsyntesverktyg och skanning.

Du får också se program och app för rättstavnings- och språkstöd. Med programmen Stava Rex och SpellRight samt appen Oribi Writer Edu får eleverna tillgång till en rättstavningsfunktion som rättar grava stavfel, lättförväxlade ord och grammatiska fel.

Utbildningsförvaltningen har ett centralt licensavtal som innebär att alla skolor kostnadsfritt kan använda Claro Valfrihet och Orbi.

Vem kan delta?

Specialpedagoger, speciallärare eller annan pedagogisk personal i Stockholms kommunala grundskolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Utbildning och visning av centrala licenser

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har centrala licenser för ett antal digitala verktyg samt inlästa läromedel. Det betyder att de är kostnadsfria att använda för alla skolformer som omfattas av respektive licens.

I samarbete med några av leverantörerna erbjuder staden kostnadsfria utbildningar eller visningar av dessa tjänster. 

Utbildning och visning av centrala licenser, utbildningsplattformen

Har du frågor?

Skoldatateket E-post: E-post skoldatateket@edu.stockholm.se