Individanpassad kurs i svenska som andraspråk för barnskötare

Kursen stärker din språkliga kompetens kopplat till yrkesrollen som barnskötare. Du får nästa betygssteg i svenska som andraspråk.

Vad innehåller Individanpassad kurs i svenska som andraspråk för barnskötare?

Kurser som ingår är

  • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 2, 200 poäng
  • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3, 200 poäng
  • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4, 200 poäng
  • SVA 1- Svenska som andraspråk på gymnasial nivå, 100 poäng

Studierna anpassas efter dina individuella förutsättningar. Du får betyg efter att de nationella kunskapskraven är uppfyllda.

Bakgrund

Barnskötare spelar en avgörande roll för att öka trygghet och studiero för alla elever i Stockholms stads skolor. Det är en förutsättning för utveckling och lärande.

Vem kan delta?

Barnskötare med anställning i Stockholms stad

Så anmäler du dig

Din chef behöver godkänna din ansökan

Har du frågor?

Nadja Bazgeir E-post: E-post nadja.bazgeir@edu.stockholm.se