Hur kan bildstöd göra skillnad i lärmiljön?

Delta i en kurs i två steg och lär dig jobba med bildstöd i webbtjänsten Widgit Online. Tjänsten finns tillgänglig via central licens i Stockholms stad.

Information

  • För vem: Specialpedagoger, speciallärare eller annan pedagogisk nyckelperson i grundskolan
  • Tid: 30 november 14.00–16.30 och 14 december 14.00–16.00
  • Plats: Digitalt via Teams
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 2
  • Antal deltagare: 25
  • Arrangör: Skoldatateket och Digitala Lärresurser
Gå till anmälan
Logga Widgit Online

Vad innehåller kursen?

Kursen är i två steg och du som anmäler dig behöver kunna delta vid båda tillfällena. Vi ser gärna att du som deltar har funktionen att sprida kompetensen vidare på din skola.

Innan kursstart behöver du ha ett fungerande inlogg till tjänsten. Kontakta skolans ansvarige administratör för att få hjälp med detta.

30 november 14.00-16.30

Under första tillfället får du en visning av Widgit Online av Frida Persson på Symbolbruket. Visningen varvas med praktiska delar.  

14 december 14.00-16.00

Under andra tillfället har vi ett erfarenhetsutbyte där du förväntas berätta och visa exempel från den egna verksamheten. Du ska alltså ha identifierat områden där bildstöd kan användas och hunnit producera något material i Widgit Online mellan tillfällena.

Vem kan delta?

Specialpedagoger, speciallärare eller annan pedagogisk nyckelperson i Stockholms kommunala grundskolor. Antal platser är begränsat. Skolor som inte var med under utbildningsdagarna i våras har förtur.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Skoldatateket skoldatateket@edu.stockholm.se