Foto: Folio

Information

  • För vem: Undervisande personal i förskoleklass
  • Tid: 21 augusti 2024 klockan 14.00–17.00
  • Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 1
  • Antal deltagare: 50
  • Arrangör: Medioteket och FoU-enheten

Så anmäler du dig

Fyll i webbformuläret

Har du frågor?

Richard Hultén Medioteket/FoU-enheten

E-post: E-post richard.hulten@edu.stockholm.se

Hitta språket och Hitta matematiken

Är du osäker på hur kartläggningen i svenska och matematik fungerar? Här får du en genomgång av garantin för tidiga stödinsatser samt materialet Hitta språket och Hitta matematiken.

Vad innehåller kursen?

Vi går igenom Läsa, skriva, räkna – en garantin för tidiga stödinsatser och lägger fokus på kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. 

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda.

Kursen vänder sig främst till dig som inte använt materialet tidigare eller om du känner dig osäker på hur kartläggningen kan gå till.

Du behöver inga förkunskaper men det är bra om du hunnit titta igenom materialet i förväg. Det finns att ladda ner på Skolverkets webbplats. Fundera på om det är någon särskild fråga du vill ha svar på.

Kartläggning i förskoleklass, Skolverkets webbplats

Vem kan delta?

Undervisande personal i förskoleklass i Stockholms kommunala skolor.

Uppdaterad