Gymnasial yrkesutbildning till barnskötare och elevassistent

Du som har en fast anställning eller ett vikariat som kan leda till en tillsvidareanställning kan studera till en gymnasial yrkesutbildning på arbetstid. Kom överens med din skolas rektor innan du ansöker.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller gymnasial yrkesutbildning till barnskötare och elevassistent?

Lärande på arbetsplatsen

Du arbetar på din ordinarie arbetsplats och studerar en dag i veckan.

Du läser en basutbildning om 900 poäng och en påbyggnadsutbildning om 400 poäng. Det är i påbyggnadsutbildningen du väljer att läsa antingen till barnskötare eller elevassistent.

Basutbildning, 900 poäng

 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Kommunikation 100 poäng
 • Lärande och utveckling 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
 • Människors miljöer 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten 100 poäng
 • Specialpedagogik 1 100 poäng

Påbyggnadsutbildning elevassistent, 400 poäng

 • Barns lärande och växande 100 poäng
 • Specialpedagogik 2 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete 200 poäng

Påbyggnadsutbildning barnskötare, 400 poäng

 • Barns lärande och växande 100 poäng
 • Skapande verksamhet 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete 200 poäng

Vem kan delta?

I första hand antas du som idag är har en tillsvidareanställning (fast anställning). Även du som har ett långtidsvikariat som barnskötare eller elevassistent kan söka. Du ska ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk från grundskolan.

Så anmäler du dig

 1. Anmälan öppnar senare våren 2021
 2. Du ansöker efter att du kommit överens med rektor
 3. Fyll i dina uppgifter i formuläret

Skolverkets nationella yrkespaket

Utbildningen är utformad utifrån Skolverkets nationella yrkespaket.

Har du frågor?

Kerstin Hjelm Midsommarkransens gymnasium E-post: E-post kerstin.hjelm@edu.stockholm.se