Grundkurs - hedersrelaterat förtryck och våld

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext?

Vad innehåller grundutbildningen i hedersrelaterat förtryck och våld?

Hur påverkas ungdomar som begränsas av hedersnormer och vad är viktigt i mötet med ungdomen?

Du får en kunskapsgrund med utrymme för diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Förberedelser

Genomför gärna en webbkurs före utbildningstillfället. Du skapar ett konto för att genomföra utbildningen.

Om hedersrelaterat våld och förtryck - Länsstyrelserna

Att tänka på

Det är stor efterfrågan på utbildningen. Du förutsätts kunna delta hela dagen.
Är du förkyld eller har symtom stannar du hemma.

Vem kan delta?

Skolpersonal anställda i Stockholms stad, som arbetar med och möter barn och ungdomar.

Så anmäler du dig

Anmäl dig i ett webbformulär

Vad är Origo?

Origo är ett länsövergripande och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld (HRV). Våra målgrupper är ungdomar 13–26 år som begränsas av hedersnormer samt yrkesverksamma och ideella aktörer som möter dessa ungdomar. Origos uppdrag är att erbjuda

  • stöd
  • rådgivning
  • konsultativt stöd.

Origo skall även bidra till ökad samverkan samt sprida kunskap om HRV och dess konsekvenser. Som ett led i detta arbete erbjuder vi en grundutbildning med utrymme för diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Har du frågor?

Susanne Tidestrand Samordnare våldsprevention Grundskoleavdelningen Telefon: Telefon 0761232343 E-post: E-post susanne.tidestrand@edu.stockholm.se