Föreläsning om vad vi kan kräva av dem som ska bli lärare

Utifrån olika frågeställningar besvarar professor Mats Trondman frågan om vad vi kan kräva av dem som ska bli lärare? Föreläsningen riktar sig till dig som är VFU-handledare i Stockholms stad.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller föreläsningen?

Föreläsare är Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet. Som kultursociolog kommer Mats lyfta frågeställningar som kan få oss att reflektera och tänka i andra banor.

Mats utgår från frågeställningarna

  • Vad innebär en skolkultur?
  • Hur kan en skola utgöra en möjlighetsstruktur för skolframgång?
  • Vad är skolframgång?
  • Vad är viktigt för att undervisning ska bli till lärande?

Genom att besvara frågor som dessa ska också frågan om Vad ska vi kräva av dem som ska bli lärare? besvaras.

Vem kan delta?

Du som är VFU-handledare på förskolan, grundskolan, fritidshem eller gymnasieskolan.

Anmäl dig

  • Du anmäler dig via ett webbformulär i Microsoft Forms.
  • Sista anmälningsdag är den 28 september.
  • I formuläret kan du bortse från frågan kring kost, eftersom föreläsningen kommer att ske digitalt.

Anmälan i Microsoft Forms

Har du frågor?

VFU-samordnarna Kompetensförsörjningsenheten E-post: E-post vfu@edu.stockholm.se