Fördjupning i skapande för barnskötare

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med kreativa, konstnärliga uttryck inom bild och form. Du får här möjligheter att fördjupa dina kunskaper, experimentera i olika material och tekniker. Kursinnehåll har en nära koppling till det pedagogiska arbetet på förskolan. Ditt och barnens eget skapande står i fokus.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller Fördjupning i skapande för barnskötare ?

Du som vill arbeta med kreativa, konstnärliga uttryck inom bild och form. Du får här möjligheter att fördjupa dina kunskaper genom att experimentera i olika material och tekniker.

Skapande i det pedagogiska arbetet

Ditt och barnens eget skapande står i fokus.

Under utbildningen kommer du utmanas på varierande sätt, för att reflektera och söka kunskap kring förskolans arbetssätt. Studierna syftar till att ge rika tillfällen till inspiration och att väcka nyfikenhet. Du bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på din egen arbetsplats. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

Vem kan delta?

Du ska vara tillsvidareanställd och ha barnskötarutbildning sedan tidigare. Viktig att du bifogar dokument som styrker din behörighet.

Du anmäler dig i ett webbformulär senast den 28 maj.

Fyll i din anmälan

Till anmälan skickar du kopior på betyg och anställningsbevis. Adressen är angiven i ansökningsformuläret.

Har du frågor?

Kerstin Hjelm E-post: E-post kerstin.hjelm@edu.stockholm.se