En person spelar gitarr framför en dator.
Foto: Pexels

Digitalt musikskapande

Det här är en inspirerande grundkurs för dig som känner att du saknar tillräcklig kunskap om digitala verktyg för musikskapande tillsammans med dina elever.

Vad innehåller kursen?

Vi arbetar med Ipads och appen Garageband, men visar alternativ som till exempel Soundtrap. Du får en genomgång av teknik och utrustning samt vad dessa gör och hjälper oss med.

Under kursens tre tillfällen finns det tid för att prata och diskutera hur möjligheter och begränsningar ser ut på våra respektive arbetsplatser. Hur skapar vi bra möjligheter för att skapa musik med elever? Här finns utrymme för att byta och komma på goda idéer att ta med dig till din verksamhet. Tid för att testa, reflektera och diskutera.

Gå gärna kursen tillsammans med en kollega för ökad möjlighet att samarbeta och diskutera. Under kurstiden får varje skola låna en vagn som innehåller en komplett ministudio. Den är er grund i arbetet med skapandet av musiken.

Vem kan delta?

Musiklärare och/eller musikkunniga fritidspedagoger i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor. Med fördel två deltagare från samma skola. Kursen är en introduktion men kräver vissa förkunskaper inom musik.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Magnus Mählkvist Medioteket E-post: E-post magnus.mahlkvist@edu.stockholm.se