Lär dig planera, genomföra och bedöma digitala prov

Digitala prov! Lär dig hela processen inklusive funktioner för sambedömning och anonymisering. Med DigiExam kan du på dator och iPad planera, genomföra och bedöma prov. Det kan användas till allt från enkla läxförhör till vissa nationella prov.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller Digitala prov ?

Genomför prov digitalt

Lär dig hela processen inklusive funktioner för sambedömning och anonymisering.

Med DigiExam kan du på dator och iPad planera, genomföra och bedöma prov. Det kan användas till allt från enkla läxförhör till vissa nationella prov.

På webbinarierna går vi igenom hela processen och du får möjlighet att själv testa verktyget samt ställa frågor och få hjälp.

Introduktionstillfällen

Introduktionstillfällena vänder sig till dig som aldrig använt tjänsten förut. Dessa tillfällen kan även vara till nytta för dig som arbetar som skolledare eftersom det är bra att känna till vilka förutsättningar som krävs och vilka möjligheter som ges att utveckla arbetet och organiseringen av prov och bedömning på skolan.

Datum: 19, 20 och 28 januari samt 2 och 11 februari.

Fördjupningstillfällen

Mer än bara prov. Fördjupningstillfällena förutsätter att du genomfört prov men vill gå vidare och få tips och demonstrationer hur man kan använda DigiExam till mer än bara prov samt om mer avancerad användning vid prov.

Datum: 3 och 9 februari.

Tidpunkter och mer information finns via anmälningslänken.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal, it-ansvariga, skolledare i grundskolan och gymnasiet samt Campus Åsö och Frans Schartaus handelsinstitut

Så anmäler du dig

Har du frågor?

Martin Misgeld IKT-enheten Digitala lärresurser Stockholm E-post: E-post martin.misgeld@edu.stockholm.se