En pedagog och två förskolebarn med gula västar tittar på en ipad utomhus.
Foto: Folio Bildbyrå

Digitala lärmiljöer i förskolan

Den här verksamhetsnära föreläsningen lyfter förskolans viktiga uppdrag i ett digitaliserat samhälle samt vad barnen behöver möta i förskolan och varför.

Vad innehåller föreläsningen?

En föreläsning om att använda digitala verktyg på kreativa och lustfyllda sätt i förskolan som stimulerar och utmanar barnens lärandeprocesser. Digitala lärmiljöer avser både en fysiskt skapad miljö med inslag av ljud, ljus och rörelse men avser även vårt uppdrag att ge barnen kompetens att använda digitala verktyg på ett medvetet och kreativt sätt.
Föreläsningen rör sig mellan förskolans uppdrag, pedagogens roll, vikten av barns digitala kompetens och många praktiska exempel från verksamheten.

Tid: 2–3 timmar

På grund av coronapandemin hålls inga kurser eller föreläsningar i Mediotekets lokaler. De kan genomföras i digital mötesform eller på er förskola eller stadsdel förutsatt att rådande riktlinjer för minskad smittspridning kan följas.

Vem kan delta?

Personal i Stockholms stads kommunala förskolor.

Så beställer du

Mejla

Har du frågor?

Katrin Jäverbring Medioteket E-post: E-post katrin.javerbring@edu.stockholm.se