En pedagog och två förskolebarn med gula västar tittar på en ipad utomhus, foto

Digital kompetens – kreativa arbetssätt i förskolan

Den här verksamhetsnära föreläsningen lyfter förskolans viktiga uppdrag i ett digitaliserat samhälle samt vad barnen behöver möta i förskolan och varför.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller föreläsningen?

Fokus är på utforskande och kreativitet. Vad behöver vi särskilt tänka på i vårt arbete med digitala verktyg i förskolan och hur kan barnen bli mer delaktiga?

På vilket sätt ska arbete med digitala verktyg berika förskolans verksamhet och varför? Vad innebär begreppet digital kompetens ur förskolans perspektiv och vad behöver jag som pedagog hantera och förstå utifrån skrivningarna i läroplanen? Vad är förskolans uppdrag och vem ska utföra det? Under föreläsningen får du praktiska exempel, tips och idéer.

Tid: 2–3 timmar

På grund av coronapandemin hålls inga kurser eller föreläsningar i Mediotekets lokaler. De kan genomföras på er förskola eller stadsdel förutsatt att riktlinjerna för minskad smittspridning kan följas.

Vem kan delta?

Personal i Stockholms stads kommunala förskolor.

Så beställer du

Föreläsningen ordnas efter önskemål. Kontakta oss via e-post.

Har du frågor?

Katrin Jäverbring Medioteket E-post: E-post katrin.javerbring@edu.stockholm.se