Claro valfrihet – olika teman

I sex webbinarier med olika fokus får du lära dig hur du kommer igång med och kan använda läs- och skrivstödsverktyg i Claro Valfrihet med dina elever.

Vad innehåller workshopparna?

Vid första visningstillfället fokuserar Svensk talteknologi främst på talsyntesverktyg och skanning. Sedan följer fem digitala workshoppar med olika fokus där Svensk Talteknologi går igenom hur du kommer igång med verktygen och kan använda dem.

Claro Valfrihet – 8 september 14.30-16.00

Licensen Claro Valfrihet inkluderar flera läs- och skrivverktyg såsom talsyntesprogram till både dator och Ipad, appar med skanningsfunktion och andra extra funktioner som tankekarts- och källhanteringsprogram. Denna eftermiddag fokuserar Svensk talteknologi främst på talsyntesverktyg och skanning.

ClaroRead Windows grundkurs – 26 september 15.15–16.15

Här ligger fokus på hur du enkelt får igång uppläsning av andras text, egna texter och till exempel ljudande tangentbord. Under tillfället kommer du få möjlighet att själv prova på en del av de funktioner som visas. Om du vill ha möjlighet att göra det, behöver du installera ClaroRead från din dators Software center i förväg.

ClaroRead Windows fortsättning – 28 september 15.15–16.15

För dig som arbetar med äldre elever. Här ligger fokus på hur du får olika texttyper upplästa, dokument och webb, använder läslinjal, ställer in ordprediktionslistor, med mera. Under tillfället får du möjlighet att själv prova på en del av de funktioner som visas. Om du vill göra det, behöver du installera ClaroRead från din dators Software center i förväg.

ClaroRead Windows Studieverktyg – 29 september 15.15–16.15

I denna workshop får du se fördjupning av ordprediktionsfunktionen, fler smarta talsyntesfunktioner som hur du scannar icke markerbar text från skärm, skapar en ljudfil och se de olika studieverktygen som läslinjal och tankekarta. Under tillfället får du möjlighet att själv prova på en del av de funktioner som visas. Om du vill göra det, behöver du installera ClaroRead från din dators Software center i förväg.

Claro på Ipad – 4 oktober 15.15–16.15

I denna workshop ligger fokus på iOS-apparna som är inkluderade i ClaroValfrihet. Störst fokus läggs på ClaroSpeak och ClaroScanPen. Visningen riktar sig till pedagoger i alla årskurser där elevernas primära digitala verktyg är Ipad. Du får se uppläsning av text och hur du använder ljudande tangentbord vid skrivning. Med ClaroScanPen kan du få text från papper uppläst. Under tillfället kommer du ges möjlighet att själv få prova på en del funktioner som visas. Vill du ha möjlighet att göra det behöver du se till att du se till att du har apparna på din enhet, ta hjälp av din skolas Ustarts administratör.

ClaroRead Chrome – 6 oktober 15.15–16.15

Denna workshop riktar sig till dig som har elever som arbetar på ChromeBook eller arbetar i webbtjänster som Word Online. Du får se hur du skriver med uppläsning av text på webben och hur du aktiverar uppläsning. Under tillfället kommer du få möjlighet att själv prova på en del av de funktioner som visas. Om du vill göra det så behöver du installera ClaroRead Chrome tillägget i din webbläsare innan webbinaret.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i grundskolan, gymnasieskolan och AMF i Stockholms stad. Visningarna varvas med praktiska delar vilket innebär att du innan tillfället måste ha installerat applikationerna på din enhet för att själv kunna prova de funktioner som visas.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Utbildning och visning av centrala licenser

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har centrala licenser för ett antal digitala verktyg samt inlästa läromedel. Det betyder att de är kostnadsfria att använda för alla skolformer som omfattas av respektive licens.

I samarbete med några av leverantörerna erbjuder staden kostnadsfria utbildningar eller visningar av dessa tjänster. 

Utbildning och visning av centrala licenser, utbildningsplattformen

Har du frågor?

Anne Gustavsson Digitala Lärresurser E-post: E-post anne.gustavsson@edu.stockholm.se

Digitala lärresurser Stockholm