Claro valfrihet – olika teman

I fem digitala workshops med olika fokus får du lära dig hur du kommer igång med och kan använda läs- och skrivstödsverktyg i Claro Valfrihet med dina elever.

Vad innehåller kurserna?

Johan Swensson från Svensk Talteknologi går igenom hur du kommer igång med verktygen och kan använda dem i din undervisning.

ClaroRead Windows grundkurs – 15 mars 15.15–16.15

Här kommer fokus läggas på hur man enkelt får igång uppläsning av andras text, egna texter och till exempel ljudande tangentbord. Under tillfället kommer du få möjlighet att själv prova på en del av de funktioner som visas. Om du vill ha möjlighet att göra det så behöver du installera ClaroRead från din dators Software center innan webbinariet.

ClaroRead Windows fortsättning – 16 mars 15.15–16.15

För dig som arbetar med äldre elever. Här kommer fokus vara på hur man får olika texttyper upplästa, dokument och webb, använder läslinjal, ställer in ordprediktionslistor, med mera. Under tillfället kommer du få möjlighet att själv prova på en del av de funktioner som visas. Om du vill göra det så behöver du installera ClaroRead från din dators Software center innan webbinariet.

ClaroRead Windows Studieverktyg – 17 mars 15.15–16.15

I denna digitala workshop får du se fördjupning av ordprediktionsfunktionen, fler smarta talsyntesfunktioner som hur du scannar icke markerbar text från skärm, skapar en ljudfil och se de olika studieverktygen som läslinjal och tankekarta. Under tillfället kommer du få möjlighet att själv prova på en del av de funktioner som visas. Om du vill göra det så behöver du installera ClaroRead från din dators Software center innan webbinariet.

Claro på Ipad – 22 mars 15.15–16.15

I denna digitala workshop ligger fokus på iOS-apparna som är inkluderade i ClaroValfrihet. Störst fokus läggs på ClaroSpeak och ClaroScanPen. Visningen riktar sig till pedagoger i alla årskurser där elevernas primära digitala verktyg är iPad. Du får se uppläsning av text och hur du använder ljudande tangentbord vid skrivning. Med ClaroScanPen kan du få text från papper uppläst. Under tillfället kommer du ges möjlighet att själv få prova på en del funktioner som visas. Vill du ha möjlighet att göra det behöver du se till att du se till att du har apparna på din enhet, ta hjälp av din skolas Ustarts administratör.

ClaroRead Chrome – 23 mars 15.15–16.15

Denna digitala workshop riktar sig till dig som har elever som arbetar på ChromeBook eller arbetar i webbtjänster som Word Online. Du får se hur du skriver med uppläsning av text på webben och hur du aktiverar uppläsning. Under tillfället kommer du få möjlighet att själv prova på en del av de funktioner som visas. Om du vill göra det så behöver du installera ClaroRead Chrome tillägget i din webbläsare innan webbinaret

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i grundskolan, gymnasieskolan och AMF i Stockholms stad.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Utbildning och visning av centrala licenser

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har centrala licenser för ett antal digitala verktyg samt inlästa läromedel. Det betyder att de är kostnadsfria att använda för alla skolformer som omfattas av respektive licens.

I samarbete med några av leverantörerna erbjuder staden kostnadsfria utbildningar eller visningar av dessa tjänster. 

Utbildning och visning av centrala licenser, utbildningsplattformen

Har du frågor?

Anne Gustavsson Digitala Lärresurser E-post: E-post anne.gustavsson@edu.stockholm.se