Claro valfrihet – läs- och skrivstödsverktyg

Information

  • För vem: Pedagogisk personal i grund- och gymnasieskola samt arbetsmarknadsförvaltningen
  • Tid: 10 april, 22 april eller 24 april klockan 15.00–16.15
  • Plats: Digitalt via Teams
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 1
  • Antal deltagare: 50
  • Arrangör: Skoldatateket/Medioteket och Digitala lärresurser

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Anne Gustavsson Digitala Lärresurser, IKT-enheten

E-post: E-post anne.gustavsson@edu.stockholm.se

Digitala lärresurser Stockholm

I webbinarier med olika fokus får du lära dig hur du kommer igång med och kan använda läs- och skrivstödsverktyg i Claro Valfrihet.

Vad innehåller workshopparna?

Claro Valfrihet inkluderar flera läs- och skrivverktyg som talsyntesprogram till både dator och Ipad, appar med skanningsfunktion och andra extra funktioner som tankekarts- och källhanteringsprogram.

I tre digitala workshoppar med olika fokus går Oribi Texthelp igenom hur du kommer i gång med verktygen och kan använda dem på olika enheter.

Claro på PC/Mac

Här ligger fokus på hur du enkelt får i gång uppläsning av andras text, egna texter och ljudande tangentbord. Under tillfället visas även ordprediktionen och några av de studieverktyg som finns tillgängliga i ClaroRead. 

Tid: 10 april klockan 15.00–16.00

Claro på Ipad

Du får en genomgång av iOS-apparna som är inkluderade i ClaroValfrihet. Störst fokus ligger på ClaroSpeak och ClaroScanPen. Visningen riktar sig till pedagoger i alla årskurser där elevernas primära digitala verktyg är Ipad. Du får se uppläsning av text och hur du använder ljudande tangentbord vid skrivning. Med ClaroScanPen kan du få text från papper uppläst.

Tid: 22 april klockan 15.00–16.00

Claro på Chromebook 

Denna workshop riktar sig till dig som har elever som arbetar på ChromeBook eller i webbtjänster som Word Online. Du får se hur du skriver med uppläsning av text på webben och hur du aktiverar uppläsning. Under tillfället får du möjlighet att själv prova på en del av de funktioner som visas. Du behöver då installera ClaroRead Chrome tillägget i din webbläsare innan webbinariet.

Tid: 24 april klockan 15.00–16.00

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i Stockholms kommunala skolor. Visningarna varvas med praktiska delar vilket innebär att du innan tillfället måste ha installerat applikationerna på din enhet för att själv kunna prova de funktioner som visas.

Utbildning och visning av centrala licenser

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har centrala licenser för ett antal digitala verktyg samt inlästa läromedel. Det betyder att de är kostnadsfria att använda för alla skolformer som omfattas av respektive licens.

I samarbete med några av leverantörerna erbjuder staden kostnadsfria utbildningar eller visningar av dessa tjänster. 

Utbildning och visning av centrala licenser, utbildningsplattformen