Böcker på ett bord med färgglada tyger i tyll i rörelse runt om.

Bokdans

Vill du prova att dansa en bok? På den här kursen pratar vi om böcker och dans samt provar att röra oss gemensamt med bilderböcker eller kortare berättelser som utgångspunkt.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Vill du dansa en bok eller har du provat redan och vill lära dig lite mer? På denna kurs kommer vi att prata om böcker och dans men framförallt prova att röra oss gemensamt med bilderböcker alternativt kortare berättelser som utgångspunkt. Böckerna vi kommer att använda oss av passar bäst för de yngre eleverna upp till årskurs 3.

Det är både roligt och på många sätt berikande att kombinera läsning av böcker med olika skapande uttryck, där dansen är ett. Att få gestalta en berättelse med kroppen kan locka till läsning likväl som en berättelse kan locka till rörelse. ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet”. (Lgr 11 s.10)

Kursen genomförs på plats på Medioteket. Den kan dock behöva ställas in med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Vem kan delta?

Skolbibliotekspersonal och annan pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 3 i Stockholms kommunala skolor. Syftet är att ge förutsättningar för ökat samarbete om läsning, därför ser vi gärna att ni kommer flera från samma skola.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Jenny Karlsson Medioteket E-post: E-post jenny.m.karlsson@edu.stockholm.se