En flicka sitter i ett bibliotek och tittar i en bok med bilder.

Berättande bilder i böcker

Lär dig om läsfrämjande metoder att använda i undervisningen. På den här kursen får du presentation av ett antal bilderböcker och metoder som kan användas innan, under och efter läsningen av berättelserna.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller kursen?

Bilderböcker är fantastiska för alla åldrar att läsa och arbeta tillsammans med. Läsning av bilderböcker tränar eleverna i bildanalys och att undersöka hur samspelet mellan bild och text ser ut. Bilderböcker är på en och samma gång litteratur, konst, pedagogiskt redskap och ger stora läsupplevelser.

Textlösa bilderböcker, även kallade Silent Books, och andra bilderböcker stärker språkutvecklingen, ger fantasin näring och väcker läslusten. På den här kursen får du en presentation av ett antal bilderböcker och metoder som kan användas innan, under och efter läsningen av berättelserna. Välkommen att upptäcka mer om bilderböckerna mångfald och möjligheter!

Kursen genomförs på plats på Medioteket. Den kan dock behöva ske på distans via Teams med anledning av restriktioner kopplade till coronapandemin.

Vem kan delta?

Skolbibliotekspersonal och annan pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor. Syftet är att ge förutsättningar för ökat samarbete om läsning, därför ser vi gärna att ni kommer flera från samma skola.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Maria Ronnås Medioteket E-post: E-post maria.ronnas@edu.stockholm.se