En flicka och en pojke framför en datorskärm.
Foto: Marta Wave, Pexels

Information

  • För vem: Pedagoger i förskoleklass–årskurs 3
  • Tid: 13 november klockan 14.00–17.00
  • Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 1
  • Antal deltagare: 35
  • Arrangör: Medioteket

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Karin Pettersson Medioteket

E-post: E-post karin.4.pettersson@edu.stockholm.se

Att skriva sig till läsning i kombination med genrepedagogik

Hur kan digitalt skrivande kombineras med en genrepedagogisk undervisning så att elever redan i årskurs 3 är vana skribenter?

Vad innehåller föreläsningen?

Hur kan vi lägga upp undervisningen så att vi utmanar de elever som kommit långt i sin språk- och kunskapsutveckling samtidigt som de som just börjat läsa eller är nyanlända får stöttning som gör att de tycker det är lärorikt och utvecklas?

Med utgångspunkt i konkreta exempel beskriver föreläsaren hur eleverna tillägnar sig kunskap och skolspråk i olika genrer där digitala resurser gör undervisningen inspirerande och rolig.

Föreläsningen inleds med en kort teoridel om vad genrepedagogik och "Att skriva sig till läsning" är och hur digitala resurser kan användas i undervisningen följt av flera praktiska exempel från förskoleklass upp till årskurs 3.

Vem kan delta?

Lärare och förskollärare som arbetar med skriv- och läsinlärning.