Två flickor läser på en Ipad, foto

Att skriva sig till läsning – ASL

En föreläsning för dig som arbetar med skriv- och läsinlärning i de lägre åldrarna. Arbetssättet passar också för förberedelseklass och små undervisningsgrupper.

En elev skriver på en ipad och en läser på ett papper

Vad innehåller kursen?

Att skriva sig till läsning (ASL) är en strategi för barn och ungas skriv- och läsinlärning där datorn eller lärplattan används som skrivverktyg. Det inkluderar även ett språkutvecklande arbete i ett sociokulturellt sammanhang samt ett formativt förhållningssätt. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, står bakom arbetssättet.

Vem kan delta?

Lärare i förskoleklass–årskurs 3 som undervisar i den första språk-, läs- och skrivutvecklingen i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.

Har du frågor?

Carola Rehn-Lindberg Medioteket carola.rehn-lindberg@edu.stockholm.se