Arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Och vilka är de underliggande mekanismerna? Delta i en workshop för att fördjupa din kunskap.

Vad innehåller utbildningen?

De säger att jag är en skam för familjen

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen?

Förkunskaper

För att delta i kursen krävs det att du utifrån din yrkesroll har möjlighet att arbeta med minst 10 ungdomar i grupp. Du förväntas testa gruppövningar med ungdomar på din arbetsplats mellan de två kurstillfällena.

Innehåll

I utbildningen, som består av två workshop-tillfällen, får du kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld och om ditt bemötande av dem som drabbas. Du får ökade kunskaper kring hur barn och unga begränsas av hedersnormer.

  • Hur formas vi som människor?
  • Mekanismer hedersrelaterat förtryck och våld
  • Definitioner av våld
  • Våldets konsekvenser
  • Bemötande

Kurslitteratur

Du får kurslitteraturen vid första tillfället. 

"I hederns skugga" av Dilek Baladiz

Vem kan delta?

Skolpersonal anställda i Stockholms stad, som arbetar med och möter barn och ungdomar.

Så anmäler du dig

  1. Du anmäler dig i ett webbformulär.
  2. Utbildningen är kostnadsfri, men får du förhinder utan att meddela detta debiteras du 500 kronor.

Vad är Origo?

Origo är ett länsövergripande och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld (HRV). Våra målgrupper är ungdomar 13–26 år som begränsas av hedersnormer samt yrkesverksamma och ideella aktörer som möter dessa ungdomar. Origos uppdrag är att erbjuda

  • stöd
  • rådgivning
  • konsultativt stöd.

Origo skall även bidra till ökad samverkan samt sprida kunskap om HRV och dess konsekvenser. Som ett led i detta arbete erbjuder vi en grundutbildning med utrymme för diskussion, erfarenhetsutbyte och övningar.

Kursdiplom

Du får ett kursdiplom om att du fullföljt kursen vid det andra tillfället. 

Har du frågor?

Susanne Tidestrand Samordnare våldsprevention Grundskoleavdelningen Telefon: Telefon 0761232343 E-post: E-post susanne.tidestrand@edu.stockholm.se