Docent Åsa Hirsch på scen under hennes seminarium.

Leda lärande 2019

”Det pågår så mycket bra verksamhet varje dag i Stockholms stads skolor. Känslan är att vi kan och vi har sådana resurser”, sammanfattade utbildningsdirektör Lena Holmdahl konferensen Leda lärande 2019.

Sidans innehåll i korthet:

  • 1 500 förstelärare, lektorer, skolledare och chefer möttes.
  • Keynote speakers var Åsa Hirsh, Niclas Rönnström och Martin Rogberg.
  • Ny priskategori var Årets biträdande rektor.

Den 26 september hölls för sjätte året konferensen Leda lärande. Stadens 1 500 förstelärare, lektorer, rektorer, skolledare och chefer inom central förvaltning lyssnade och lärde.

Lena Holmdahl öppnade konferensen och följdes av skolborgarrådet Lotta Edholm (L). Hon fick spontana applåder när hon slog fast att hon inte tänkte betala ut något skadestånd som BEO (Barn- och elevombudet) dömer ut mot lärare som upprätthåller studieron i klassrummen.

Lärarens överlägsna betydelse

Första keynote var docent Åsa Hirsh, Göteborgs universitet, som delade med sig av sina senaste forskningsinsikter. Åhörarna fick veta – eller bekräftat – hur oerhört viktiga lärarna är för elevernas lärande. Så viktig att elever kan välja ämne/program efter vilken lärare som undervisar.

Se Åsas presentation Undervisningens centrala plats & lärarens överlägsna betydelse (pdf, 1488 kB, nytt fönster)

Åsa Hirsh efterlyste forskning som är mer didaktisk, för det finns ingen ”teacherproof teaching”. Metoderna behöver sin lärare och är bara verktyg när de är i händerna på någon. Att förstå när och hur man ska använda metoderna, det är att vara lärare.

Genom att bygga en relation till eleven skapar bra lärare trygga, omsorgspräglade och ”förlåtande” lärmiljöer. Men skolans och lärarens uppdrag är fyllt av motstridigheter och dilemman och det viktiga - och svåra - är att hitta balansen.

  • Hennes elevundersökning visar att elever vill ha ordning och reda men också känna sig respekterade som människor, sedda som individer och att läraren kan anpassa undervisningen efter individen.
  • En bra lärare har också passion för undervisning och lärande, och förmedlar känslan ”vi gör det här tillsammans”. En bra lärare varierar sin undervisning och anknyter till elevernas värld.
  • Läraren får inte ge upp hoppet om dem, utan måste kommunicera och agera som att utveckling är något som är möjligt för alla.
  • Elevernas motivation sjunker när läraren fokuserar på betyg och formella krav som skäl för att eleverna måste anstränga sig.

Eleverna har blivit präglade av ”PISA-chocken” för några år sedan och är mer medvetna om Skolverkets implementering av formella krav än de skulle behöva. Rädsla för att ”tappa ansiktet” inför läraren tar över när känslan blir att allt som de gör och säger bedöms. Bedömningen har blivit undervisningens innehåll, menar Åsa Hirsh.

"Monica creates magic in the classroom": Students' Perceptions of Excellent Teachers and their Teaching Actions (Annan webbplats)

Läs en längre intervju med Åsa Hirsh i tidningen LÄRA

Tidningen LÄRA Stockholm 4/2017. (Annan webbplats)

Efter lunchen följde två valbara seminariepass med ett tjugotal seminarier i varje.

Lätt att idealisera den egna skolan

Eftermiddagen avslutades med en andra keynote: lektor Niclas Rönnström och fil dr Martin Rogberg, båda verksamma vid Stockholms universitet. ”Skolutveckling på blodigt allvar” var titeln på deras seminarium. Varför blodigt, kan man fråga sig. Jo, framför allt för att alla elever har rätt till utveckling, menade de.

De varnade för sammanblandning av idealbilden av hur en skola är och hur den verkligen är. I konkurrensen skolor emellan tvingas de försköna sin skola och det gör att man tappar skärpan på bilden av sin skola. Om en skola ska kunna närma sig idealbilden kan man behöva titta närmare på enskilda skolor, enskilda skolledare och enskilda lärare. Det gör man i Skolverkets ”Samverkan för bästa skola” som de båda är knutna till. Projektet arbetar med skolor med de största utmaningarna, till exempel med hög personalomsättning och brister i samarbetet på skolan.

Lärare och skolledare belönades

Under dagen delades också prisen ut till vinnarna i Årets lärare, Årets lärarlag, Årets rektor, för grundskola respektive gymnasium, samt i den nya kategorin Årets biträdande rektor.

Alla pristagare och motiveringar på Pedagog Stockholms Prisblogg (annan webbplats)

Johanna Koljonen, dagens moderator, uttryckte stor beundran och uppskattning över alla skickliga lärare och deras svåra uppdrag att rusta eleverna för en minst sagt utmanande framtid. Men gjorde ett avslutande medskick till åhörarna: ”Som lärare är du en del av lösningen, inte problemet. Det kan vara skönt att veta när du går till jobbet!”.

Annebritt Ullén
annebritt.ullen@edu.stockholm.se