Två lärare som tidigare varit ingenjörer samtalar vid bord i korridor.
Både Emma Schaber och Hamse Jebrir utbildade sig till civilingenjör men växlade spår och är i dag lärare. Foto: Ulrica Zwenger

Ingenjörerna skolade om sig till lärare

Genom ett samarbete med Teach for Sweden ger Stockholms stad akademiker möjlighet att utbilda sig till lärare. ”Svårast i början var nog mentorskapet. Jag behövde hjälp med hur jag kan stödja och följa upp eleverna”, säger Hamse Jebrir, lärare på Alviksskolan.

Sidans innehåll i korthet:

  • Stockholms stad och Teach for Sweden ger akademiker möjlighet att utbilda sig till lärare.
  • Den som har en examen inom matematik, naturvetenskap eller språk kan skola om sig till högstadielärare.
  • Emma Schaber och Hamse Jebrir hade full betalning som lärare under den två år långa utbildningen.
  • ”Läraryrket blir aldrig tråkigt och dessutom växer jag mycket själv”, säger Hamse Jebrir, som nu arbetar på Alviksskolan.

Bredvid honom sitter hans tidigare handledare Emma Schaber, lärare i matematik, NO och teknik på skolan. Ursprungligen är de båda civilingenjörer inom samhällsbyggnad, utbildade på KTH. Men sedan har de växlat spår och gått Teach for Swedens ledarskapsprogram för att bli lärare.

Satsningen startade för snart tio år sedan som en möjlighet för den som har en akademisk examen inom matematik, naturvetenskap eller språk att skola om sig och bli lärare i årskurs 7–9.

Ämneskunskaperna har de båda med sig, men den två år långa utbildningen, med full betalning som lärare, har också givit dem 90 högskolepoäng i pedagogik via Luleå tekniska universitet. Varje vecka har inneburit fyra dagars arbete på skolan och en studiedag.

Medan Hamse Jebrir, som undervisar i matematik och teknik, fick sin lärarlegitimation ganska nyligen, blev Emma Schaber färdig redan 2017.

Svårt med auktoritet i början

– Som handledare kunde jag ge Hamse stöd i hur han skulle lägga upp lektionerna och kanske inte minst när han planerat något som måste ändras. Men han har också själv varit bra på att ta kontakt med andra lärare och söka stöd i pedagogiska frågor, säger Emma Schaber.

Att skapa studiero och bygga auktoritet tycker hon själv var det svåraste som nybliven ung lärare. Och även om hon tidigare som student hade hjälpt till med läxläsning och jobbat på tjejjour såg hon inte sig själv som ledare.

– Läraryrket är ju mer komplext. Det går inte bara att komma och säga ”Jag är här för att hjälpa er” och tro att eleverna ska vara tacksamma. Deras utgångspunkt är förstås: ”Vad kan du ge oss?”. Och där måste jag ha en tydlig vision om vart klassen är på väg, säger hon.

Hamse Jebrir berättar om den personliga stöttning han fått genom Teach for Swedens ledarutvecklare.

– Fyra gånger per läsår har de kommit på besök i klassrummet och tittat på mitt ledarskap. Genom de coachande samtalen, och genom både fysiska och digitala möten med Teach for Sweden-kolleger i hela landet, har jag lärt mig mycket.

”Begåvning är inte medfödd”

Emma Schaber lyfter också fram begreppet growth mindset (”dynamiskt tänkesätt”) som något hon fått med sig från utbildningen.

– Det är ett synsätt som innebär att begåvning inte är något medfött utan att eleverna kan växa genom att jag ger dem positiv förstärkning och får dem att förstå att de också har rätt att misslyckas på vägen framåt. Kanske har vi fått lära oss mer om att ha den synen på eleverna än de som gått sin lärarutbildning på universitetet.

De konstaterar båda att Alviksskolan har många engagerade lärare.

– Av de erfarna lärarna på skolan har jag lärt mig att inte ta negativa reaktioner från eleverna alltför personligt. Mina kollegor brukar tipsa mig om att fundera på varför eleven reagerar på ett visst sätt, berättar Hamse Jebrir.

Samtidigt vill han försvara också de stökiga eleverna.

Sade upp sig efter tre veckor

– I grunden vill alla elever väl. Det handlar bara om att bemöta också deras oönskade attityder och beteenden på rätt sätt. Då kan man nå ut till dem med skolans värdegrund och främja både kunskapsutveckling och personlig utveckling.

Efter sin lärarexamen kände sig Emma Schaber trött på studier och tog en paus i ett år och reste utomlands. När hon kom hem sökte hon och fick en anställning som projektingenjör. Men efter tre veckor sade hon upp sig.

– Jobbet blev för ensidigt. Antingen satt jag vid datorn eller så hade jag möten med vuxna. Jag saknade eleverna och även friheten som lärare. Man läser ju mycket om att det är stressigt att vara lärare, men det går att styra sin egen vardag. Att göra en ordentlig planering innan terminen startar är A och O, då får man mer tid till annat.

– Inget går att jämföra med att vara lärare. Det blir aldrig tråkigt och det handlar inte bara om att undervisa i ämnet, utan om att nå ut till eleverna. Dessutom växer jag mycket själv i mötet med eleverna, säger Hamse Jebrir.

Ingela Ösgård

Skribent

Originalpublicering i LÄRA #2 2022