Porträtt av två kvinnor som står i ett klassrum framför en vit tavla.
Foto: Robert Blombäck

Digital fortbildning i egen takt

Fortbildning i egen takt och på tid som passar läraren själv bäst! Det har skolledningen på Storkyrkoskolan och Björngårdsskolan infört genom att köpa licenser till en fortbildningsportal inom digitala verktyg.

Sidans innehåll i korthet:

  • På Storkyrkoskolan och Björngårdsskolan har lärarna fått större möjligheter att fortbilda sig i sin egen takt.
  • Skolorna har tecknat licens med en webbaserad fortbildningsportal.
  • Portalen Gigla innehåller de vanligaste digitala tjänsterna och apparna som skolan använder.
  • Stockholms stads skolor kan teckna egna licenser och få tillgång till portalen som digital lärresurs.

Portalen Gigla innehåller de vanligaste digitala tjänsterna och apparna som skolan använder, men också till exempel utbildning i programmering och digitalt berättande. Skolledningen kan använda sig av portalen genom att ta ut rapporter och se vilka som fortbildat sig och använda informationen i medarbetarsamtal.

Både Josefine Lemberg och Elin Walfridsson, lärare i årskurs 4 respektive 6 i den enparallelliga Storkyrkoskolan i Gamla stan, är nöjda.

– Nu kan jag välja det jag tycker är bra och som jag behöver just för tillfället, intygar Elin Walfridsson.

Möjlighet att skräddarsy

Även Josefine Lemberg värdesätter möjligheten att skräddarsy sin egen digitala fortbildning.

– Tidigare kan det ha fungerat så att någon har gått en kurs på Medioteket och sedan fått berätta om den för de andra lärarna på skolan. Men då kanske bara en liten del egentligen haft nytta av det, medan resten bara har suttit av tiden.

Elin Walfridsson berättar om en kurs i ett bildstödsprogram hon använder sig av. I programmet kan man skriva ett ord eller begrepp och samtidigt visas en bild på det. Där finns också möjligheter till översättning av ord till andra språk, något som är bra när hon till exempel undervisar nyanlända elever.

– Sedan upptäckte jag att Josefine också hade gått in på samma kurs och då kunde vi dela erfarenheter och tipsa varandra, säger hon.

De tror båda att det kanske skulle gå att utbyta fler erfarenheter och tipsa varandra om program, till exempel i lärarlaget där de möts digitalt.

Två tillfällen under terminen

Den här terminen har skolledningen avsatt två tillfällen av det som före coronapandemin var lärarkonferenstid, sammanlagt tre timmar, till fortbildningsportalen.

Både Josefine Lemberg och Elin Walfridsson hoppas att den här möjligheten till fortbildning blir kvar också efter pandemin.

– I coronatider är det så mycket annat man saknar som lärare. Som allt det vi brukar göra tillsammans med eleverna utanför klassrummet, som museibesök, brännbollsdagar och musikaler, säger Josefine Lemberg.

Ingela Ösgård

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 2/2021