Lärarlaget på naturvetenskapliga och humanistiska programmet, Kungsholmens gymnasium.
Lärarlaget på naturvetenskapliga och humanistiska programmet, Kungsholmens gymnasium, tilldelades priset Årets lärarlag 2022.Foto: Pelle Mårtenson

Nominera Årets lärare och lärarlag 2023

Var finns årets lärare och årets lärarlag 2023? Är det på din skola? Nu kan du nominera skickliga lärare och pedagoger som du tycker är värda att uppmärksammas. Skicka in din nominering till Årets lärare – Årets lärarlag!

Sidans innehåll i korthet:

 • Nominera med blanketten senast den 23 mars.
 • Priset kommer delas ut under hösten 2023.
 • Skolledare och skolledning får endast skicka in en nominering för respektive kategori: Årets lärare och Årets lärarlag.

För tionde året i rad delas utmärkelserna Årets lärare och Årets lärarlag ut. Priset bygger på tydliga kriterier, i enlighet med beslut i utbildningsnämnden. Du som skolledare eller lärarkollega/pedagog har möjlighet att nominera.

Nomineringarna ska ta sin utgångspunkt i en av utbildningsnämndens strategiska prioriteringar inför 2023:

 • Alla barns och ungdomars lärande, kunskapsutveckling och resultat i en trygg miljö
 • Ökad likvärdighet
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Samverkan och samarbete

Priset inom varje kategori delas ut till pedagoger som med framstående pedagogiska insatser, sin skicklighet, kunskap, engagemang och kreativitet under året gjort särskilda insatser för sin skola och elevernas kunskapsutveckling, måluppfyllelse och lärmiljö.

De nominerade ska också uppfylla följande kriterier:

 • Vara legitimerad lärare, behörig specialpedagog/lärare eller fritidspedagog.
 • De nominerade ska med sitt arbete under året ha bidragit till professionsutveckling och medvetet arbetat för att höja kvalitén på verksamheten i vilken de verkar. Exempel på detta kan vara att de nominerade varit drivande inom systematisk undervisningsutveckling, framgångsrikt ha arbetat med anpassningar i undervisning och lärmiljö, framgångsrikt drivit elevhälsoarbete, varit drivande i att främja alla elevers lärande utifrån kunskapsuppdraget eller särskilt fokuserat på att utveckla introduktionsprogram, gymnasiesärskola eller mottagande och undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever.
 • De nominerades arbete ska vara väl förankrat i skolans styrdokument, utgå från, på skolan identifierade behov och präglas av vetenskapligt förhållningssätt med reflektion/analys och systematik.
 • De nominerades arbets- och förhållningssätt leder till goda resultat i relation till berörda elever och skola. Detta arbets- och förhållningssätt har därför på något sätt integrerats i eller haft positiv påverkan på det långsiktiga dagliga skolarbetet.
 • De nominerades arbete är intressant och bör synliggöras även för andra skolor och lärare i staden.

Nominera

Du som är lärare/pedagog och skolledare är välkommen att nominera, vilket du gör med en blankett.

Blankett för Årets lärare/Årets lärarlag 2023 (docx)

Skanna den ifyllda blanketten och skicka den senast den 23 mars 2023 till:

E-post: grupp.aretslarare.aretslararlag@edu.stockholm.se

Nomineringarna går till en nomineringskommitté som kommer att granska de inskickade förslagen. Därefter genomförs intervjuer och observationer av de som uppfyller kriterierna för nominering. Nomineringskommittén sammanställer sedan underlaget och lämnar över det till juryn som består av utbildnings-, grund- och gymnasiedirektörerna.

Priset och prisutdelning

Prissumman som fastställs varje år delas ut till skolan och ska användas till professionsutveckling.

Priset delas ut under hösten 2023.