Nominera Årets lärare och lärarlag 2020

Finns årets lärare – årets lärarlag på din skola? Nu kan du nominera någon eller några som du tycker är värda att uppmärksammas.

Sidans innehåll i korthet:

 • Nominera i flera olika kategorier.
 • Nominera med blankett och mejla senast den 17 april.
 • Priset delas ut på konferensen Leda Lärande.

För sjunde året i rad delas utmärkelserna Årets lärare och Årets lärarlag ut. Priset bygger på tydliga kriterier, i enlighet med beslut i utbildningsnämnden. Du som skolledare eller lärarkollega har möjlighet att nominera.

Nomineringarna ska ta sin utgångspunkt i en av utbildningsnämndens strategiska prioriteringar inför 2020:

Alla barns och ungdomars lärande, kunskapsutveckling och resultat i en trygg miljö.

Årets kategorier

 • Lärare med inriktning mot undervisningen i förskoleklassen, fritidshem, årskurserna 1-3,
 • Lärare med inriktning mot undervisningen i årskurserna 4-6
 • Lärare med inriktning mot undervisningen i årskurserna 7-9
 • Lärare med inriktning mot undervisningen i grundsärskolan
 • Lärarlag i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan
 • Lärare med inriktning mot undervisning i gymnasiets allmänna ämnen
 • Lärare med inriktning mot undervisningen i gymnasiets yrkesämnen
 • Lärare med inriktning mot undervisningen i gymnasiesärskolan
 • Lärarlag på gymnasiet och gymnasiesärskolan

Nominera

Du som är lärare och skolledare är välkommen att nominera, vilket du gör med en blankett.

Blankett För Årets Lärare 2020 (docx 21.47 kb)

Blankett För Årets Lärarlag 2020 (docx 19.86 kb)

Skanna den ifyllda blanketten och skicka den senast den 17 april 2020 till
grupp.aretslarare.aretslararlag@stockholm.se

Nomineringarna går till en nomineringskommitté som kommer att granska de inskickade förslagen. Därefter genomförs intervjuer och observationer av de som uppfyller kriterierna för nominering. Nomineringskommittén sammanställer sedan underlaget och lämnar över det till juryn som består av utbildnings-, grund- och gymnasiedirektörerna.

Priset och prisutdelning

Prissumman som fastställs varje år delas ut till skolan och ska användas till kompetensutveckling.

Priset delas ut på konferensen Leda Lärande den 12 oktober.