Lärare i klassrum omringad av många elever i mellanstadiet.
Foto: Ulrica Zwenger

Läraryrket en stor passion

Någon lärobok syns inte till. Mellanstadieläraren Fredrik Bring bygger sin undervisning på rollspel som han skriver och regisserar själv. Det har lett ända fram till utmärkelsen Årets lärare i Stockholms stad.

Sidans innehåll i korthet:

  • Fredrik Bring är utsedd till årets mellanstadielärare 2020 i Stockholms stad
  • Tycker det är viktigt att vara tydlig och ställa höga kunskapskrav
  • Fredrik Bring bygger sin undervisning på rollspel som han skriver själv.
  • Ju mer inlevelse han har som lärare, desto större blir elevernas uppmärksamhet.

Fredrik Bring är ensam SO-lärare på Solbergaskolan, en F–6-skola i södra Stockholm. Han undervisar alla mellanstadieelever i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, genom alla tre årskurser. Enligt skolledningen är hans undervisning unik. ”Han har en förmåga utöver det vanliga att få alla elever att delta aktivt i undervisningen”, står det i nomineringen till Årets lärare 2020.

Det är alltså med höga förväntningar som vi bänkar oss i klassrummet. Dagens lektion i klass 5B handlar om Gamla testamentet, närmare bestämt berättelsen om den israelitiske kungen Saul och slaget mot filistéerna, mest känt för Davids kamp mot Goliat.

− Sch, hyssjar Fredrik Bring och sorlet tystnar direkt.

På ett ögonblick förvandlas läraren framför våra ögon till regissör och berättare i den tablå som ska illustrera dagens ämne med tre elever som skådespelare. Trion som ska spela Saul, David och Goliat kallas fram.

– Här borta är en jätte, han heter Goliat, och den som vinner mot honom i en tvekamp har vunnit hela kriget! ropar Fredrik Bring med dramatisk röst medan han springer från hörn till hörn för att peka ut rollinnehavarnas positioner.

Goliat dör på fläcken

Spelet kan börja och striden böljar, och pang, David slungar en sten mot Goliat, som dör på fläcken efter en träff rakt i pannan, allt understött av lärarens berättande.

När den improviserade pjäsen är slut lyser storbildsskärmen på väggen i stället upp och Fredrik Bring klickar i gång ett egenproducerat bildspel, en pendang till skådespelet som just utspelat sig i klassrummet.

Han växlar mellan olika pedagogiska element i högt tempo, det gäller att få kunskapen att fastna och eleverna tränar ständigt sin förmåga att analysera och dra slutsatser. Vad är en Davidsstjärna? Hur ser den ut? Vad fyller den för funktion? Vad symboliserar den?

Det är inte bara fartfyllda teaterföreställningar som Fredrik Bring gjort sig känd för, utan också för att ställa höga kunskapskrav, vilket resulterat i hög måluppfyllelse i SO för de flesta elever.

Några skådespelarambitioner har han dock aldrig haft, han har inte ens varit teaterintresserad, utan det var mest en slump att han upptäckte hur hans egen fallenhet för att framträda kunde bidra till en bättre inlärning.

− När jag blev lärare upptäckte jag hur jag kunde fånga elevernas intresse. Ju mer inlevelse jag hade, desto större blev uppmärksamheten, och visst tycker jag att det är roligt att stå i centrum, säger han och skrattar.

Kunskapsmålen i fokus

Ingen aldrig så rolig tablå kan dock ersätta traditionell inlärning och är det något som Fredrik Bring är noga med är det att eleverna ska nå kunskapsmålen. Teater och aktiviteter späckade med fakta lägger grunden, medan skriftligt arbetsmaterial ger de bestående kunskaperna.

− Ibland arbetar vi med rena faktafrågor, ibland ska eleverna återberätta, ibland får de träna på att uttrycka sina åsikter.

Han skickar också hem allt arbetsmaterial till föräldrarna, vilket är mycket uppskattat och ger inlärningen stabilitet. Öppenhet skapar tillit, menar Fredrik Bring.

− Jag skriver allt mitt arbetsmaterial själv, alltid med utgångspunkt från läroplan och kunskapsmålen men så att det ska passa min undervisning. Läroböckerna använder jag mer sällan för jag får inget flyt i undervisningen då.

Utan en stor passion för yrket och ett driv att ständigt förkovra sig skulle det vara svårt att hålla nivån, det är han medveten om. Att fördjupa sig och söka ny kunskap kan han bara inte låta bli. En ämnesnörd i skådespelarkläder?

− Lite så. Jag tror på katederundervisning, för den ökar kunskapsinlärningen. Därmed inte sagt att grupparbeten och egna projekt är oviktiga, men det finns en risk att tiden inte utnyttjas optimalt. Jag har sett hur design och animeringar i en presentation kan ta mer tid än att lära sig faktainnehållet.

Långt kvar till pensionen

Den här morgonen har Fredrik Bring varit uppe sedan klockan fyra och han kom till skolan redan vid halvsjutiden. Han är en ovanligt morgonpigg person, men så lägger han sig också tidigt på kvällarna. Vännerna brukar skoja med honom om ”pensionärsvanorna”, men han är 41 år och har långt till pensionen.

− Jag gillar när allt är tyst och en hel dag ligger framför mig. Innan jag sätter mig på bussen hit tar jag mitt morgonkaffe på ett café och där rättar jag gärna läxförhör och prov, en bra start på dagen.

När skoldagen är slut är det tvärtom. Då kan han gärna dröja sig kvar och tittar gärna in på fritidshemmet för att slå några bollar vid pingisbordet och busa med eleverna en stund. En lyx han är medveten om att han som singel kan unna sig, men som kanske inte är möjlig för kolleger med familj.

− Jag vet att många kolleger har det tufft för lärarjobbet tar så mycket energi. Vi har också mycket administrativa uppgifter och ska dokumentera allt. Ibland uppstår konflikter på skolan som kan vara tidskrävande att hantera. Alla dagar är inte lika roliga.

Men så länge Fredrik Bring får lägga nästan allt krut på undervisningen och elevernas inlärning lever han sin dröm. Yrkesvalet var dock ingen självklarhet, trots att han kommer från en akademikerfamilj där mamma var lärare. Skoltröttheten ledde till dåliga gymnasiebetyg, som han så småningom läste upp på komvux.

Herman Lindqvist en vändpunkt

När Fredrik Bring läste historia fick han Herman Lindqvists ”När Sverige blev stormakt” av sin pappa. Den boken blev en vändpunkt och han insåg att han ville jobba med historia.

− Jag utbildade mig till gymnasielärare, vilket kanske har betydelse för mitt sätt att undervisa. Att jag har valt att arbeta på mellanstadiet är ingen slump, här möter jag en åldersgrupp som är full av lust att lära och som har en obegränsad nyfikenhet på allt.

Han har många tankar om framtidens skola och hur hans yrke kommer att formas alltmer av digitaliseringen som redan påverkar skolans vardag i hög grad.

− I dag fyller eleverna oftast i arbetshäftena med penna, men framtiden är att alla kommer att svara på datorn. Kunskapssökande på nätet kommer att växa ytterligare i betydelse, spår han, och då blir det än viktigare med källkritik, där han som lärare har en viktig roll.

Använd historiskt källmaterial i undervisningen

MIK - bilder och verkligheten

”Jag är extremt tydlig”

I oktober blev Fredrik Bring utnämnd till ”Årets lärare med inriktning mot undervisning i årskurserna 4–6” av utbildningsförvaltningens jury.

− Jag är otroligt glad över priset, det är ett erkännande av det arbete jag lägger ner. Samtidigt blir jag lite generad inför mina arbetskamrater, som ju också gör ett bra jobb.

Fredrik Bring tror att hans styrka och trovärdighet i hög grad beror på att han har bra kontakt med väldigt många elever. Han är känd både i skolledningen och bland eleverna för att stå upp för sina ideal utan kompromiss och ordet värdegrund är inte bara en abstraktion utan något han fyller med innehåll.

− Jag är extremt tydlig med var jag står i situationer där någon bryter mot grundläggande värderingar, det vet alla som hört mig då.

Marianne Hühne von Seth

Skribent

Originalpublicering i LÄRA #5 , 2020