Två kvinnor bredvid varandra tittar in i kameran
Foto: Ulrica Zwenger

Bästa tänkbara introduktion

”Jag var ganska tveksam till att börja med. Att inte få en egen klass trots att jag hade tagit examen.” Hanna Wedsberg, nyutbildad F–3-lärare, berättar om sitt första läsår tillsammans med kollegan Ellinor Lundsten på den nystartade Roslagstullsskolan.

Sidans innehåll i korthet:

  • Stora fördelar med introduktionsperiod utan egen klass
  • Undervisar med stöd av förstelärare som mentor
  • Nyexaminerad lärare "lär sig massor!"

De arbetade båda i samma förskoleklass, men med Ellinor Lundsten som mentor för den nyexaminerade Hanna Wedsberg.

– Snart insåg jag alla fördelar med att få den här starten. Jag fick tid att landa i mitt läraryrke. Många kurskamrater var stressade när de tog lärartjänster och fick egen klass redan från början. Det blir ju mycket ansvar på en gång och risk för att gå in i väggen, säger Hanna Wedsberg.

I tre dagar före skolstarten hösten 2019 satt de och planerade hur Hanna Wedsberg skulle skolas in i sitt yrke.

Kunde ventilera sina tankar

– Vi gjorde en veckoplanering för vilka lektioner Hanna skulle ta och vilka jag skulle ta. Hon fick börja med språklekar där eleverna till exempel tränar ordlekar och ramsor. Tillsammans genomförde vi också flera temaarbeten förra läsåret: om himlakroppar, om dinosaurier, om vatten och luft, om värdegrunden, om årstiderna, berättar Ellinor Lundsten.

Hanna Wedsberg fick också möjligheter att ventilera sina tankar om lärarjobbet, till exempel föräldrakontakter, utvecklingssamtal och bedömningar.

Och väl i undervisningssituationen kunde hon fortsätta sina samtal med Ellinor Lundsten.

– Även om till synes enkla saker som hur jag som lärare hanterar övergångar, när eleverna ska slutföra en uppgift och sedan fokusera på en ny. Ellinor har lärt mig hur man kan göra lite korta brejk, se till att eleverna får röra på sig lite emellan.

”Jag har lärt mig massor!”

Sitt första läsår arbetade Hanna Wedsberg också på fritis.

– Så jag har fått se läraryrket ur ett annat perspektiv. Lärarutbildningen tog inte upp så mycket om samarbetet mellan skola och fritis. Men här har jag fått uppleva eleverna hela dagen; också på raster, vid lekar och i matsalen. Jag har lärt mig massor!

Ellinor Lundsten, som själv har varit lärare i snart 25 år och är förstelärare på skolan, konstaterar att utbytet med Hanna Wedsberg är en vinn-vinn-situation.

– Inte bara jag utan hela skolan får ju nya intryck och förslag! Det är en vitaminkick att ha tillgång till en nyexaminerad lärare. Genom sin utbildning kan hon till exempel förmedla nya forskningsrön.

Ingela Ösgård

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 1/2021