Lärare betraktar elever som bygger mekano

Arbeta i en kommun som gillas av studenter

Stockholms stad är igen etta på listan över populära arbetsgivare för lärar- och förskollärarstudenter. 1500 studenter har listat de fem arbetsgivare av 200 de helst skulle vilja arbeta för.

Sidans innehåll i korthet:

  • Nätverka
  • Forska
  • Utvecklas hos samma arbetsgivare

Känd bland lärarstudenter

Det är tredje året i rad som Stockholms stad toppar listan som ideal arbetsgivare i Universums undersökning. Kännedomen om staden som arbetsgivare bland studenterna är mycket hög och ligger på 95 procent, en ökning från 89 procent förra året.

Användning av sociala medier och webb

Genom sina aktiviteter på sociala medier de senaste 12 månaderna har Stockholms stad och Skolverket imponerat mest. De viktigaste kanalerna för de som svarade på undersökningen är

  • jobbannonser på internet
  • sociala medier
  • karriärwebbsidor för arbetsgivaren
  • karriärguider på internet.

Whenyouarelärare - stories på Instagram

Många möjligheter till karriär inom skolan

Närheten till lärosätet har betydelse

Det är framför allt studenter från Södertörns högskola och Stockholms universitet som väljer Stockholms stad som ideal arbetsgivare. Men staden ligger även högt på listan för studenter från andra högskolor i landet. Den största anledningen till att studenter som tycker att vi är intressanta inte väljer oss är geografiskt avstånd. Men tillräcklig kännedom är också en orsak.

– Det är väldigt roligt och visar att vårt erbjudande till lärare är starkt. Men också att vi når ut med vår kommunikation. I Stockholms stad kan du som är lärare och pedagog nätverka med andra lärare, fortbilda dig och delta i forskning. Dessutom har vi konkurrenskraftiga löner. Vi är mycket aktiva i sociala medier där bland annat flera av våra lärare delar sin skolvardag, säger Annakarin Östlund, chef på enheten för kompetensförsörjning på Stockholms stads utbildningsförvaltning.

När jag gör skillnad och Min skolresa - filmer på Youtube