Ämnesdidaktiska nätverk inom STLS

De ämnesdidaktiska nätverken koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

Texten i sin helhet:

Våra FoU-projekt koordineras och bedrivs av sju ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken koordineras av lektorer och doktorander under handledning av våra vetenskapliga ledare Maria Andrée och Inger Eriksson. Projekten planeras och genomförs på skolorna, men möjlighet till diskussion och handledning erbjuds genom gemensamma nätverksseminarier. Inom nätverken anordnas möten med andra projekt, textseminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.

Inom nätverken finns det upp till två olika typer av projekt du kan delta i.

  1. Ämnesdidaktiska ramprojekt som drivs av nätverket med deltagare från olika skolor. Verksamheten omfattar bland annat seminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.
  2. Ämnesdidaktiska FoU-projekt som planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket.

Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Nätverken erbjuder dig vetenskapligt stöd och tillsammans skapar vi en vetenskaplig miljö för kvalificering av projekten. Verksamheten i nätverket omfattar regelbundna träffar med lärarna som deltar i de pågående projekten. Sedan 2010 har det pågått ämnesdidaktiska projekt inom följande ämnesområden:

Engelska och moderna språk

I nätverket ingår Jessica Berggren, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Anette Resare Jansson, Karina Pålsson Gröndahl och Silvia Kunitz.

Yrkes- och karaktärsämnen

I nätverket ingår Maria Christidis, nätverksledare

Matematik

I nätverket ingår Inger Eriksson, vetenskaplig ledare, Attila Szabo, nätverksledare och nätverkskoordinatorerna Johannes Berggren, Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman, Laura Caligari Moreira och Sanna Wettergren.

Naturvetenskap och teknik

I nätverket ingår Per Anderhag, nätverksledare, och nätverkskoordinatorerna Sebastian Andersson, Andre Bürgers, Birgit Fahrman, Malin Lavett-Lagerström, Dana Seifeddine Ehdwall, Sara Planting-Bergloo, Jonna Wiblom, Maria Sundler och Cecilia Kozma.

Praktisk-estetiska ämnen

I nätverket ingår Camilla Gåfvels, nätverksledare och nätverkskoordinatorerna Torben Freytag och Jonas Asplund.

Samhällsvetenskapliga ämnen

Det SO-didaktiska nätverket koordineras av Ann-Sofie Jägerskog, Malin Tväråna, Mattias Björklund och Max Strandberg, nätverksledare.

Svenska och svenska som andraspråk

I nätverket ingår Anna-Maija Norberg (nätverksledare) samt nätverkskoordinatorerna Ann Ohlsson och Björn Kindenberg.

Vill du veta mer?

Kontakta FoU via e-post